(Online) Coaching (Online) Coaching

I also work in English. Feel free to contact me and discuss what I can do for you.

Wat is coaching?

Een coach is vrije beroepstitel. Vandaar dat het goed is om duidelijk te maken hoe ik tegen coaching aankijk. Ik kan me zeer goed vinden in de definitie die door de NOBCO [1] in 2004 opgesteld is:

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

  • bewustwording en persoonlijke groei
  • het vergroten van zelfvertrouwen en
  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Coach en coachee nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.

Als coach ben ik dus geen hulpverlener maar fungeer ik als gelijkwaardige sparringpartner of spiegel met als doel om voortgang te boeken op jouw coachvraag. Om aan te sluiten bij jouw behoefte is elk coachtraject uniek.

Bij Online coaching of e-coaching ontmoeten coach en coachee elkaar niet in levende lijve. De sessies vinden plaats via (video)bellen. Dit heeft het voordeel dat het tijds en plaats onafhankelijker is en je daarmee ook zelf bepaalt in welke omgeving je gecoacht gaat worden.

Mijn werkwijze

Een coachtraject begint altijd met een online of telefonische intake waarbij wij kijken naar wat je coachvraag is en of mijn coaching daarbij aansluit. Na deze wederzijdse kennismaking en het besluit om samen door te gaan begint het daadwerkelijke traject.

Het aantal sessies is afhankelijk van de complexiteit van je vraagstuk en je eigen behoefte. Een heel traject kan variëren tussen 4-8 afspraken. Ik werk met losse afspraken en we kijken van keer tot keer naar wat er nodig is en wat je behoefte is. De sessies worden online of telefonisch gehouden. 

De intake is gratis, de sessies daarna duren 60-90 minuten en de kosten zijn:

  • Voor particulieren: € 100,- per sessie inclusief BTW [2]
  • Voor zakelijke trajecten: € 125,- per sessie exclusief BTW

Voel je vrij om contact op te nemen om te bespreken wat het beste bij je past.

Voetnoot

[1De Nederlandse Orde van Beroeps Coaches is de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaching in Nederland.

[2Ik zet me ook in voor mensen met een minder brede beurs. Neem contact met me op als je in aanmerking wilt komen voor een gereduceerd tarief.